कांदा पिकावरील माहिती

काद पिकांची महिती सलल

मनोज जी पिकांची फोटो काढून अपलोड करावे. त्यानुसार सल्ला देण्यात येईल.