आंबा लागवड

आंब्यामध्ये कोणते तणनाशक फवारावे, आणि प्रमाण किती वापरावे

आंब्याचे झाड किती मोठे आहे