फुल गळती

पुलं वाळून पडत आहेत उपाय सागा

बोरॉन @२० ग्रॅम+ प्लानोफिक्स (NAA)@३ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.