सोयाबीन ला किड लागली आहे

माझ्या शेतातील सोयाबीन ला किड लागली आहे
किड नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाय सांगा

पाने खाणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव आहे
नियंत्रण करिता
एकरी @१० कामगंध सापळ्यांचा वापर करावा व तसेच एकरी @१ प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा.
किडींच्या नियंत्रणासाठी
#Emamectin Benzoate ( Proclaim) @१० ग्रॅम+ टाटा बहार@३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.