सोयाबीन ला किड लागली आहे

माझ्या शेतातील सोयाबीन ला किड लागली आहे
तरी मला माहिती द्या

#प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे