तूर किड पडली

तूरी वर आली पडती आणि वाकडे पडले आहे

दिपाली जी पिकांची फोटो अपलोड करा त्या नुसार सल्ला देण्यात येईल.