कांदा

कांदा पिकावर शेडेकरपतात

Zineb ७५%WP @२० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.