कोणती आळी आहे

यावर काय फवारणी करावी

अर्चना जी फोटो मध्ये अळी कुठेच दिसत नाही.