हे काय आहे

Plant yellow पडत आहे

कृपया proper फोटो अपलोड करा.