डाळिंब

डाळिंब फळावर डाग दिसतात हे कशाचे डाग आहे

तेल्या रोगाची लक्षणे असतील