संतरे

रोगाचा उपाय सांगा plz

1 Like

मित्र किडीची अळी अवस्था आहे.
फवारणी करण्याची गरज नाही.

1 Like

thanks

1 Like

अमित सरतुमचा नंबर मिळेल का