क कापूस लागवड केव्हा करावी

कपास लागवड किती तारखेला करावी

८० ते १०० मिली मीटर पाऊस पडलेला असेल तर कापूस लागवड करावी.
१० जुलै पर्यंत पेरणी करता येईल.