औषध कोणते

सोयाबीनची पाने खातात औषध कोणते मारावे

गणपत जी फोटो अपलोड करा त्यानुसार सल्ला देण्यात येईल