खत व्यवस्थापन

कोबी पिकास कोणते खत टाकावी लागवड आता केलीय