शेंडी आली रोग वांगे पिक

वांग्यवर शेंडी आलीच रोग खुप आहे काय ऊपाय करावे

प्रादुर्भाव ग्रस्त भाग काढून नष्ट करावे जर किडींची संख्या आर्थिक नुकसानीची पातळी असेल तर फवारणी साठी ट्रेसर @१५ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.