उडदाला पहिली फवारणी कशाची करावी

मी उडीद आठ जूनला पेरले आहे पहिली फवारणी
कोणत्या औषधाची करावी