लागवड किती पाऊस💦 झाल्यावर करावी

लागवड किती पाऊस💦 झाल्यावर करावी

70- 80 mm पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये.