केळी

नवीन केळी लावली पहीली ड्रीचीग कोनती करू

१)हूमिक अँसिड@५० ग्रॅम/झाड + १३:४०:१३@ ५० ग्रॅम/ झाड या प्रमाणे करावी.