शिमला मिरची संदर्भात

आपल्या ऑप मध्ये शिमला मिरची संदर्भात मार्गदर्शनासाठी पिक जोडामधये समावेश करा

साधी मिरची आणि सिमला मिरची वरील कीड व रोग व्यवस्थापन एक सारखे आहे

ok,thanks