कलिंगड ची कोनची व्यराठी चागली

आनी लागोड कसी करावी

बाहुबली, शुगर बेबी, शुगर क्वीन, मेलोडी या टरबूज वरील प्रचलित जाती आहे.