खत निवड

ऊस लाऊन 30दिवस झाले कोणते खत टाकायला हवे

single super phosphate