भुरी

भुरी आली आहे खरबुजाच्या पानावर काही केल्या जात नाही कोणता स्पे घेवू सांगा?

या आधी कोणती फवारणी केली होती?

acrisio fungicide chi favarni ghya