भुईमूग

पेरणी करून अडीच महिने झालेत,खत कोणते द्यावे