कृषीविषयक

डाळिंब
लागवड एकर करणे आहे
शासकीय योजनेंतर्गत लाभ मिळेल का

@ संदीप जी राज्य शासनाची फळबाग लागवड योजना चालू आहे. अधिक माहिती साठी जवळच्या तालुका कृषी कार्यालय भेट द्या.