कांदा

कांदा लागवड मार्च महिन्यात केली तर चालेल का

हो चालेल.

सिंचनाची भरपूर सोय असेल तर करू शकता.