कांदा

सिडच्या काद्याला टोगं आले आहे तर त्याला कोणते खत वापरावे