कांदा

कांदा लावुन एक महिना झाला तर औषध कोणते फवारणी करावी

प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.