ताबडा रंग झालाआहे

ओबी चा रंग ताबडा झाला आहे

1 Like

काही जातीचा गुणधर्म असू शकतात.