हरभरा पिकामध्ये सापळा पीक म्हणून धना वरती आलेला मावा

हरभरा पिकामध्ये सापळा पीक म्हणून धना वरती आलेला मावा

@अभिनंदन भाऊ अश्याच प्रकारे निरक्षण करत राहा.