कांदा मर रोग

कांद्याची पात पिवळी होऊन वाळत आहे

1 Like

फोन द्वारे प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.