प्रदीप ढवळे

टमाट्याची पाना गोल होत आहे याच्यावर उपाय सांगा

प्रदीप जी पांढरी माशी आणि लाल कोळी प्रादुर्भावामुळे पाने गोळा होतात, टोमॅटो वर पांढरी माशी आणि लाल कोळी या रस शोषक किडीचा प्रादुर्भाव जास्त असतो.
तसेच लवकर येणाऱ्या करपा व उशिरा येणाऱ्या करपा रोगामामुळे सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात नुकसान होते.
रस शोषक कीड नियंत्रणासाठी
१) शेतात एकरी @२० पिवळे चिकट सापळे लावावे.
२ ) पांढरी माशी व लाल कोळी च्या प्रभावी नियंत्रणासाठी
स्पायरोमेंसिफेन २२.९ %EC (ओबेरॉन )@१० मिली ,
किंवा डायफ़ेथुरॉन ५० % WP (पोलो, पेगासस )@२० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
तसेच लवकर व उशिरा येणाऱ्या करपा रोगाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अझोक्सिस्ट्रॉबिन २३ % SC(हेडलाईन ) @१० ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५० % WP (ब्लू कॉपर , बिल्त्तोक्ष )@ ३० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिळून फवारणी करावी.