प्रदीप ढवळे

दोडके वर कोकडा आला काय औषध फवारावे

प्रदीप जी कोकडा ( Yellow vein mosaic ) रोगाची तीव्रता खूप जास्त वाढलेली दिसत आहे, प्रादुर्भाव ग्रस्त दोडक्याची वेल काढून नष्ठ करावे त्यामुळे रोग ग्रस्त वेली पासून निरोगी वेलीवर विषाणू चा प्रसार होणार नाही.
Yellow vein mosaic* रोगाचा प्रसार रस शोषक किडी द्वारे होते जसे कि मावा आणि पांढरी माशी.
**रस शोषक कीड नियंत्रणासाठी :
१ ) पिक वाढीच्या अवस्थेत जर एक दोन कोकडा ग्रस्त वेली दिसल्यास काढून नष्ट करावी.
२) रस शोषक कीड निरीक्षणासाठी व नियंत्रणासाठी एकरी @२० पिवळे चिकट सापळे लावावे.
3) रश शोषक किडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी
१ ) डायफ़ेथुरॉन ५० % WP (पोलो, पेगासस )@२० ग्रॅम,
२ ) इमिडाक्लोप्राईड १७.८ % SL(टाटा माणिक , कॉन्फिडर )@७ मिली
3)असाटामाप्राईड २० % SP (शार्प , प्राईड, इनोव्हा )@3 ग्रॅम
या प्रमाणात वरील सर्व प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

harbara tannashak