अशोक पवार

टमाट्यावर कोकडा पडत आहे उपाय सांगा

@अशोक जी टोमॅटो कोकडा रोगाचा प्रसार पांढरी माशी या रस शोषक किडीमुळे होतो.
२ )पांढरी माशी नियंत्रणासाठी व निरीक्षण करिता एकरी @२० पिवळे चिकट सापळे लावावे.
३) रोग ग्रस्त ( कोकडा ) झालेली झाडे काढून नष्ठ करावी त्यामुले रोगी झाडावरून निरोगी झाडावर विषाणू चा प्रसार होणार नाही.
४) पांढरी माशी प्रभावी नियंत्रणासाठी
अ) स्पायरोमेंसिफेन २२.९ %EC (ओबेरॉन )@१० मिली ,
ब) डायफ़ेथुरॉन ५० % WP (पोलो, पेगासस )@२० ग्रॅम,
क) इमिडाक्लोप्राईड १७.८ % SL(टाटा माणिक , कॉन्फिडर )@७ मिली
ड )असाटामाप्राईड २० % SP (शार्प , प्राईड, इनोव्हा )@3 ग्रॅम
या प्रमाणात वरील सर्व प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.