याला उपाय काय आहे सर

याला उपाय काय आहे सर

कृष्णा जी तुमचे प्रश्न समजलं नाही