हरभरा रोग व्यवस्थापन

हरभरा पिवळा पडला आहे त्यावर उपाय सुचवा

2 Likes

छाया जी फोटो अपलोड करा त्या नुसार देण्यात येईल.