Tan niytran

he konte gavat ahe v favarani konti karavi 1 maninyachi tur lagvad ahe

फोन द्वारे प्रतिक्रिया देण्यात आलेली आहे.