Soyabeen pik

soyabeen pikavar shendali padlyavar kay karave

सध्या सोयाबीन पिकाचे केवळ १०% क्षेत्राची काढणी बाकी आहे.
उशिरा पेरणी केलेली आहे का?
आता फवारणीची योग्य वेळ नाही.