Soyabeen la alya jhlaya

soyabeen la alya jhlaya

इथिऑन ५०% @२० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.