Shriram

thoda kokda yet aahe

फवारणी साठी बेनेविया ( Cyantraniliprole १०.२६% OD ) @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

फवारले सर

सोडन्यासाठी काय घ्याव