Shenga pokharnari aali var favarni sangavi

shenga pokharnari aali var favarni sangavi

आता पिक काढणी अवस्थेत आहे. फवारणीची आवश्यकता नाही.