Shenga pokharnaari Aali Sathi aaushdh sanga

shenga pokharnaari Aali Sathi aaushdh sanga

पाने खाणारी व शेंगा खाणारी अळी साठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% @ १० ग्रॅम + ०.५२.३४ विद्राव्ये खत @५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.