Shenga kamI aahe

shenga lagnaya sathi Kahi upay sanga

वैभव जी फोटो नीट बघा फोटो मध्ये पलीकडे साप दिसतोय जरा जपून काम करा.

आता सोयाबीन च पीक काही दिवसात काढणी अवस्थेत आहे आता खर्च करून फायदा नाही.