Sheda ali

sheda ali che praman kami ahe yavar upay kay krava

@ आकांक्षा फवारणी करण्याची गरज नाही , पाने गुंडाळणारी अळी आहे, या किडीने पिकावर फारसा फरक पडत नाही.