Sevga

sevga pivla houn vad tambali aahe

तण नियंत्रण करून पाणी व्यवस्थापन करावे.

शेंगा जास्त प्रमाणात लागणासाठी काय करावे