Ropechi pane wakadi zali ani pivali hou lagali aahet

ropechi pane wakadi zali ani pivali hou lagali aahet

रोपे कोलमडणे रोगाची लक्षणे आहेत. नियत्रण करिता Mancozeb 50%+Carbendazim 25 % WS (स्प्रिंट) @३० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.