Rog

aacha zadavar konta rog ahi yala upay saga

महाफ्लोरा @५० ग्रॅम + प्रोपिनेब @३० ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.