Rog kaun sa hai

sar ji hero kaun sa hai uski dava kaun si Marne ki

shaikh ji ye thrips se leaf pe aisa damage hota hai. uski dava rigent, mahavir, Agadi ( Fipronil 5 % SC)@30 Mili / 10 liter Pani main mix Karke Dava dale.