Roap jalale

upay kay karava lagel

मूळकूज / मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी मिथील थायफिनेट ७०%@५ ग्रॅम/ लिटर पाण्यात मिसळून आवळणी घालावी.