Ram bhue chate

kid padle ahe opay sanga

सोयाबीन वरील रस शोषक कीड व पाने खाणारी कीड नियंत्रण करिता अलिका @१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली /१० लिटर पाण्यात निसळून फवारणी करावी.