Puri Pani jhale

pewdi Pani jhale

रोग प्रसार करणाऱ्या पांढऱ्या माशीच्या नियंत्रणासाठी थायमेथॉक्झाम २५ डब्ल्यूजी %@ ५ ग्रॅम किंवा मिथाइल डेमिटॉन @२५ मिली /१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी